top of page

Camp Catalyst

Ang Camp Catalyst ay isang libre, online na change-maker camp para sa aming mga iskolar at iba pang mga mag-aaral sa Kitsap County at higit pa.  Ang Camp Catalyst ay isang patunay na punto na ang mataas na kalidad, nakakaengganyong pag-aaral ng distansya ay maaaring gawin sa paraang nagpapagaan sa pasanin ng homeschooling sa mga magulang at nagbibigay-daan sa mga iskolar na kumonekta. 

 

Hunyo 2020

Our first Camp Catalyst was such a hit that we've decided to expand our offerings for June!

Camp Catalyst Flyer--Hunyo (ika-4_ika-5).png

PUNO

2.png

PUNO

bottom of page