top of page

Community Based Leadership

Change Maker Space

Sa Catalyst Public Schools ang aming misyon ay nakaugat sa isang paniniwala na ang mga iskolar sa lahat ng edad ay maaaring maging mga pinuno ng positibong pagbabago sa komunidad.  Nakikilahok ang aming mga iskolar sa isang klase na tinatawag na Change Maker Space kung saan tinutuklasan nila ang mga hamon sa komunidad na kung saan sila ay hilig at nakikipagtulungan sa mga lokal na eksperto, sa loob at mula sa aming lokal na komunidad, upang makabuo ng mga bagong solusyon.  Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga unit ng Change Maker Space bawat taon hanggang sa ika-8 baitang, nasusumpungan ng mga iskolar ang kanilang hilig, boses, at ahensyang kailangan nila upang makagawa ng mga positibong kontribusyon sa mundo kung saan sila nakatira.

11.png
20.png

Catalyst: Bremerton is a school that was designed in partnership with our community.  Change Maker Space was born out of countless conversations with families and community members across our county.  During these conversations a desire to see more hands-on and project based learning was expressed.  Community wanted to see scholars having opportunities to build their critical hope and pride in our local community.  

Change Maker Space is a weekly class that is held for 1.5 to 2 hours.  Change Maker Space units typically align with learning that occurs during our academic deeper learning blocks as well as daily Sunrise sessions.  

Over time, the vision for Change Maker Space is for scholars to participate in multi-age groupings and for scholars to have a strong role in determining the specific topics that are studied. 

21.png

Pangunahing pagtuturo sa Catalyst: Nagaganap ang Bremerton sa mas malalim na mga bloke ng pag-aaral.  Ang mga iskolar ay may isang bloke para sa Humanities (Pagbasa, Pagsulat, Pakikinig/Pagsasalita, Agham, at Kasaysayan) at isa para sa Matematika.  

Para sa aming humanities deeper learning block, ginagamit namin ang EL ELA curriculum para sa mga grade K-8.  Ang mga paksa ng mga unit na ito ay karaniwang nagpapalit-palit sa pagitan ng mga unit na nakatuon sa agham at nakatuon sa kasaysayan.  Dahil dito, ang mga unit ng Change Maker Space ay sumusunod sa isang katulad na pattern.  

Sa Panahon ng Change Maker Space, sinasadya naming isama ang iba't ibang paksa upang mapalawak ng mga iskolar ang kanilang mga hilig at hanay ng kasanayan.  

Ang aming elementarya na Change Maker Space unit ay mga binagong bersyon ng mga proyektong ginawa ng team sa Impact Public Schools.

22.png

Ang bawat unit ng Change Maker Space ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga iskolar na matuto nang higit pa tungkol sa aming mga lokal at pandaigdigang komunidad.  Ang mga unit ay madalas na nagtatampok ng mga aralin sa panauhin mula sa mga lokal na eksperto at o nagbibigay ng mga karanasan sa field work sa mga lokal na non-profit na organisasyon at iba pang entity.

 

Bilang karagdagan sa pagpupuno sa aming mga yunit ng EL Education ng pag-aaral na Change Maker Space unit ay naaayon din sa mga pamantayan ng Teaching for Justice Social Justice.  

Ang bawat unit ng Change Maker Space ay nagtatapos sa isang proyekto o pagtatanghal na itinatampok ng mga iskolar sa panahon ng isang exhibition ng showcase ng komunidad.  Ang mga proyektong nagmumula sa mga unit ng pag-aaral ng Change Maker Space ng mga iskolar ay nagbibigay-daan sa kanila na makabuo ng mga bagong solusyon na darating sa mga pinakapatuloy na hamon ng ating komunidad.

 

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa Change Maker Space mula sa mga iskolar sa kindergarten, natututong gamitin ang kanilang boses upang lumikha ng positibong pagbabago, sa gayo'y pinalalakas ang kanilang sariling kritikal na kamalayan at pamumuno.  Ang kritikal na kamalayan ay ang paniwala na sa sandaling mayroon na tayong malakas na pakiramdam ng sarili at pagkakakilanlan maaari tayong maging malaya upang makilala, mag-navigate, at hamunin ang mga puwersa ng pang-aapi na naroroon sa ating buhay at mga komunidad.  Ang pagpapatibay sa kritikal na kamalayan na ito ay ang pangunahing layunin ng Pag-aaral sa Kalawakan ng Change Maker.

Examples of Change Maker Space Units

Change Maker Space

26.png
25.png
27.png
23.png
24.png
bottom of page