top of page
IMG_0044 2.heic

Sumali ka!

Interesado ka bang ibigay ang iyong oras upang makipagtulungan sa aming mga mahuhusay na iskolar at kawani?  Ibig naming isama ka sa amin bilang isang boluntaryo.  

Mga Hakbang sa Pagiging Catalyst: Bremerton Volunteer

1.  Panoorin ang aming volunteer welcome video at basahin ang aming volunteer handbook.

2. Kumpletuhin ang aming boluntaryong aplikasyon.

3. Magsumite ng kopya ng iyong lisensya sa pagmamaneho at isang kopya ng iyong patunay ng pagbabakuna sa COVID sa aming pangunahing opisina.

4. Ang isang miyembro ng aming koponan ay makikipag-ugnayan sa iyo upang matuto nang higit pa tungkol sa iyong mga interes na magboluntaryo sa amin.  

Tandaan:  Kasalukuyang mga magulang/tagapag-alaga ng Catalyst: Bremerton scholars.  Bilang karagdagan sa mga item sa itaas, maaari ka ring mag-sign up para sa mga partikular na pagkakataon sa pagboboluntaryo sa pamamagitan ng Parent Square.

Hakbang 1: Panoorin ang aming Volunteer Welcome Video at Basahin ang aming Volunteer Handbook

Hakbang 2: Kumpletuhin ang isang Volunteer Application

Tiffany Hye
Family Engagement at Outreach Coordinator

bottom of page