top of page

Mga Entidad para sa Charter Public School Accountability

Ang mga charter school sa WA ay - ayon sa batas - mga pampublikong paaralan na bukas sa lahat ng mga mag-aaral anuman ang kanilang kita, background, zip code, o pinaghihinalaang kakayahan.  

Ang mga charter na pampublikong paaralan sa Washington ay ginanap sa isang napakataas na bar para sa pagsunod at kahusayan sa akademiko. Mayroong ilang mga entity sa Washington na nagbibigay ng pangangasiwa at awtorisasyon para sa mga pampublikong charter na paaralan ng estado.

logo.png

Anong mga entity ang may pananagutan sa mga pampublikong charter school ng Washington sa pagsunod sa batas at paghahatid ng mga resulta para sa mga mag-aaral at pamilya?*

Screen Shot 2022-07-12 nang 3.42.30 PM.png
Screen Shot 2022-07-12 sa 3.42.39 PM.png
Screen Shot 2022-07-12 sa 3.49.23 PM.png
Screen Shot 2022-07-12 sa 3.49.34 PM.png
Screen Shot 2022-07-12 sa 3.43.06 PM.png
Screen Shot 2022-07-12 sa 3.43.14 PM.png
Screen Shot 2022-07-12 sa 3.42.22 PM.png
bottom of page