top of page

MISYON, VISION, VALUES

Misyon

Sinusuportahan namin ang aming magkakaibang mga iskolar na mamuhay nang buo at magtagumpay sa kolehiyo, karera, at buhay.  Mahahanap ng mga iskolar ang kanilang layunin at hilig upang malinang nila ang kritikal na pag-asa, optimismo at pamumuno na mahalaga upang maging mga katalista sa kanilang komunidad at mundo.

Vision

Our graduates build a strong understanding of themselves, envision the world in which they want to live, and develop the agency to access the future of their dreams.  

MGA HALAGA

Sa Catalyst, hangad naming lumikha ng kultura ng paaralan na nagpapahintulot sa mga iskolar at kawani na mamuhay nang naaayon sa kanilang mga hilig at layunin sa buhay.  Ang ating mga pagpapahalaga ay nangunguna sa gawaing ito.

ANG ATING PAMAMARAAN

Sa Catalyst Public Schools, naniniwala kami na ang mga paaralan ay maaaring maging mga dahilan ng pagbabago ng komunidad kapag ang mga paaralan, pamilya, at mas malaking komunidad ay nagsasama-sama.  Naniniwala din kami na ang bawat isa sa aming mga iskolar ay may walang limitasyong potensyal at sila ang mga pinuno ngayon at ang mga kampeon ng bukas.  

Dahil dito, sinasadya naming lumikha ng mga kapaligiran sa paaralan na naghahanda sa aming mga iskolar na maging mga pinuno at gumagawa ng pagbabago.  Napakaraming paaralan ang mas inuuna ang pagsunod kaysa pakikipag-ugnayan at pag-uulit ng pagsasaulo kaysa kritikal na pag-iisip at pakikipagtulungan.  Sa Catalyst, inaayos namin ang paaralan upang matiyak na ang aming mga iskolar ay handa para sa hinaharap. 

 

Matuto tungkol sa mga pangunahing elemento ng araw ng paaralan at modelo ng pagtuturo:

5.png
Screenshot 2023-12-07 sa 1.44.43 PM.png
Screenshot 2023-12-07 sa 1.48.52 PM.png
Screenshot 2023-12-07 sa 1.40.13 PM.png
Screenshot 2023-12-07 nang 1.50.54 PM.png
Screenshot 2023-12-07 sa 1.47.11 PM.png
Ang Catalyst Curriculum.png
1.png
2.png

As a charter public school, the founding team at Catalyst: Bremerton spent over 2 years designing and planning our school program in partnership with community leaders and families.  The result of that work was our charter application, which was unanimously approved by the Washington State Charter School Commission prior to our opening.  

Our charter application and the charter contract that we have in place with the Commission are the foundation of all that we do.  

bottom of page