top of page

Paglilingkod sa Lahat ng Iskolar

Catalyst: Ang Bremerton ay isang lugar kung saan kilala, minamahal, at hinahamon ang bawat iskolar.  Ang aming pamilya sa paaralan ay bukas sa LAHAT ng mga iskolar, anuman ang background, zip code, o pinaghihinalaang kakayahan.  

Sa Catalyst: Bremerton kami ay nakatuon sa paglilingkod sa mga mag-aaral na may mga pangangailangan sa pag-aaral at wika sa silid-aralan ng pangkalahatang edukasyon, sa lawak na ito ay angkop para sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral at sa iba pang mga iskolar.

Binuo namin itong inklusibong modelo ng espesyal na edukasyon at mga serbisyo ng English Learner batay sa pinakamahuhusay na kagawian mula sa mga paaralan at organisasyong may mataas na pagganap sa buong bansa.  Ang aming diskarte ay ipinaalam sa malaking bahagi ng Gabay ng Tagapagtaguyod sa Pagbabago ng Espesyal na Edukasyon na inilathala ng non-profit na organisasyong Innovate Public Schools.  Matuto nang higit pa tungkol sa gabay ng Tagapagtanggol sa ibaba.

_A060975.jpg

Why do we need to transform special education services?

For far too long, students with disabilities have been left behind. Experts believe that the vast majority of students with disabilities — more than 80% — can meet the same academic standards as other students, when they have the right support.

 

But right now, too many of the 6.6 million students with disabilities in U.S. public schools are falling through the cracks.

At Catalyst Public Schools approximately 17% of our scholars receive special education services or are on a 504 plan.*

Source

*Data is updated each fall.

Paano ibinibigay ang mga serbisyo sa Catalyst Public Schools?

Sa Catalyst Public Schools naniniwala kami na ang mga iskolar ay pinakamahusay na pinaglilingkuran kapag natututo sila sa kanilang mga kapantay.  Ang mga iskolar na tumatanggap ng espesyal na edukasyon at mga suporta sa English Learner ay pinakamahusay na sinusuportahan kapag natututo sila sa pakikipagtulungan sa mga kapantay na hindi may kapansanan gayundin sa mga matatas sa Ingles.  Katulad nito, ang mga iskolar na hindi na-diagnose na may mga pangangailangan sa pag-aaral o wika at ang mga kwalipikado para sa mga serbisyong may mataas na kakayahan ay natututo kung paano makipagtulungan at makipag-ugnayan sa mga kapantay na may pagkakaiba sa pag-aaral.

Ang pag-angkla sa aming diskarte sa pamamagitan ng modelong ito ng pagsasama para sa lahat ay nagsisiguro na kami ay bumubuo ng isang kultura na nagpaparangal sa neurodiversity ng aming komunidad.

SPED_342282135_1080x1080_F30 (1)

SPED_342282135_1080x1080_F30 (1)

I-play ang Video
bottom of page