top of page

Naghahanap kami ng mga lider at mag-aaral na nagbabago ng laro na handang magboluntaryo kasama amin sa aming ambisyosong misyon na lumikha ng mga pinuno at gumagawa ng pagbabago bukas.  

Kung naniniwala ka na ang lahat ng mga mag-aaral, anuman ang kakayahan, zip code, o background ay karapat-dapat ng access sa isang mahusay na edukasyon pagkatapos ay magbasa sa upang matuto nang higit pa tungkol sa mga available na pagkakataon upang makipag-ugnayan sa amin.

AmeriCorps and Volunteer Opportunities

Ikinararangal namin na makipagsosyo sa Programang AmeriCorps ng Kitsap Community Resources upang dalhin ka sa aming Catalyst Public Schools!

KCR AmeriCorps symbol.png

ako

 

Kagaya ng nakita mo?

Iba pang Mga Oportunidad sa Pagboluntaryo

Palagi kaming interesado na makilala ang mga taong gustong mag-abuloy ng kanilang oras at talento sa amin upang pagsilbihan ang aming mga iskolar habang pinaplano namin ang aming paglulunsad at sa sandaling buksan namin ang aming mga pinto nang opisyal.  Napakarami sa inyo ang may kadalubhasaan at hilig na ibahagi.  Mangyaring makipag-ugnayan at ipaalam sa amin kung paano mo gustong makilahok!

Mag-email sa amin sainfo@catalystpublicschools.org.

bottom of page