top of page

Catalyst: Bremerton

Board Meetings

Agosto 17, 2019-Buwanang Board Meeting

Setyembre 14, 2019- Buwanang Board Meeting

Nobyembre 9, 2019- Buwanang Board Meeting

Disyembre 14, 2019- Buwanang Board Meeting

Enero 25, 2020- Buwanang Pagpupulong ng Lupon

Pebrero 8, 2020- Board Retreat

February 14, 2020--Special Board Meeting

Pebrero 24, 2020--Espesyal na Pagpupulong ng Lupon

Marso 21, 2020- Buwanang Pagpupulong ng Lupon

Abril 25, 2020- Buwanang Pagpupulong ng Lupon

May 16, 2020- Monthly Board Meeting

Hunyo 27, 2020- Buwanang Pagpupulong ng Lupon

Hulyo 18, 2020- Buwanang Pagpupulong ng Lupon

Agosto 14 , 2020- Buwanang Pagpupulong ng Lupon

bottom of page